Overzicht

POVO

Samen zorgen we voor een vloeiende en zorgvuldige overgang van PO naar VO. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het aannemen en plaatsen van leerlingen, het organiseren van extra ondersteuning en het overleg met ouders.