Overzicht

Overstapprocedure PO-VO (2023 – 2024)

Samen werken we aan een kansrijke onderwijsontwikkeling

Jaarlijks maken zo’n 2000 leerlingen uit het basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek de overstap naar de middelbare school. Om dit voor elk kind zo soepel en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen, zijn er afspraken gemaakt over het aannemen en plaatsen van leerlingen, het organiseren van extra ondersteuning en het overleg met ouders.

Hier vindt u de procedure, afspraken en documenten die van belang zijn voor professionals in het PO en VO, die betrokken zijn bij de overstap naar het VO. Deze procedure is geldend voor het schooljaar 2023-2024 en is van toepassing op de leerlingen die in 2024-2025 starten in het V(S)O in de Duin- en Bollenstreek.