Overzicht

Het Onderwijskundig Rapport

De PO-scholen maken voor elke leerling een handelingsgericht onderwijskundig rapport ter onderbouwing van het schooladvies en voor een goede overdracht en start in het VO. Voor de onderwijskundige overdracht van alle leerlingen wordt gewerkt met een uniform en digitaal onderwijskundig rapport (1OKR) in de webapplicatie Onderwijs Transparant.

Onderwijs Transparant

De overdracht van leerlinggegevens is digitaal georganiseerd binnen een regionaal platform: de POVO-module van Onderwijs Transparant. Leerlinggegevens worden hiermee veilig en snel overgedragen.

 1. Inloggen bij Onderwijs Transparant gaat via een persoonlijk account (vanuit school).
 2. Handleidingen voor het importeren van OSO-gegevens, aanvragen account en de werkwijze binnen Onderwijs Transparant zijn ondergebracht bij de Help-knop in Onderwijs Transparant.
  • De PO-school zet in het eigen leerlingadministratiesysteem de leerlinggegevens klaar. Deze gegevens worden via OSO overgedragen naar Onderwijs Transparant.
  • Binnen Onderwijs Transparant stelt de PO-school het OKR (incl. schooladvies) op, of doorloopt de po-school voor een leerling eerst een zorgaanmeldroute.
  • De dossiers gaan binnen Onderwijs Transparant van de PO-school naar de VO-school, of evt. naar het Samenwerkingsverband V(S)O bij een zorgaanmeldroute.
  • Ouders kunnen uitgenodigd worden voor inzage en evt. het toevoegen van een zienswijze.
  • Eenmaal bij de VO-school gaan de gegevens vanuit Onderwijs Transparant via OSO naar het leerlingadministratiesysteem van de VO-school.

Het OKR

 1. Het OKR binnen Onderwijs Transparant is afgestemd op het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens. Het OKR bevat in ieder geval de volgende gegevens:
  • naw-gegevens van de leerling, ouders en school
  • schoolloopbaan
  • leerresultaten, vorderingen en leervermogen
  • de (sociaal emotionele) ontwikkeling en het gedrag van de leerling
  • de geboden ondersteuning/verrijking
  • de ondersteuningsbehoefte in het VO
  • het schooladvies
  • zienswijze ouders/verzorgers
 1. Om een goed beeld van elke leerling te geven, biedt het OKR ruimte voor toelichting en aanvullende gegevens, zoals:
  • de geboden ondersteuning / verrijking in het PO
  • en/of de ondersteuningsbehoefte in het VO
  • een motivering voor de ondersteuningsvraag of verrijking t.a.v. meer- hoogbegaafdheid
 1. Het OKR kan worden aangevuld met bijlagen. Bijvoorbeeld: profielbladen, onderzoeksrapportages, een opp/groeidocument, portfolio of een dyslexieverklaring (met goedkeuring van de ouders). Toevoegen van bijlagen kan ook nadat het OKR de status definitief heeft gekregen.
 2. De scholen voor PO zorgen dat het kOKR en eventuele relevantie bijlagen uiterlijk 24 maart via Onderwijs Transparant beschikbaar is (status definitief) voor de school voor VO. Voor leerlingen met een ondersteuningsvraag dient naast het OKR overig gegevens te worden toegevoegd waaronder een Groeidocument en/of Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
 3. Belangrijk is om voor een update van de didactische gegevens in het OKR te zorgen, voordat het OKR de status definitief krijgt.
 4. Op het OKR is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Informatieplicht aan ouders

 1. Het schooladvies en het OKR wordt besproken met de ouders. Ouders hebben het recht om het OKR van hun kind in te zien, voordat dit wordt overgedragen aan het VO. Het PO heeft een wettelijke verplichting om ouders actief te informeren over de inhoud van het OKR en de bijlagen (informatieplicht). De informatieplicht is ook van toepassing als een basisschool van plan is om voor een leerling een ‘warme overdracht’ te doen.
 2. U bespreekt met ouders welke documenten u naast het okr meestuurt via OT naar het vo. In het menu ‘bijlagen’ kunt u documenten al dan niet vrijgeven voor het vo. De standaard instelling is dat alle bijlagen meegaan naar het vo (alle bijlagen staan aangevinkt).
 3. Als ouders het niet eens zijn met het advies en/of de inhoud van het okr, biedt u hen de gelegenheid om een zienswijze aan het okr toe te voegen.
 4. Indien geen overeenstemming wordt bereikt is de PO-school niet verplicht de inhoud van het OKR te wijzigen, tenzij het foutieve persoonsgegevens betreft. Wel hebben ouders het recht om hun eigen visie schriftelijk vast te leggen. In dat geval wordt de visie van ouders door de PO-school als bijlage toegevoegd aan het OKR. Ouders hoeven dit overstapdossier alleen te tekenen voor gezien, ook al zijn ze niet akkoord met de inhoud (bijv. het schooladvies).

Het OKR opstellen in Onderwijs Transparant

Deze videoreeks bespreekt het opstellen van het onderwijskundig rapport in Onderwijs Transparant.

Technische handleidingen voor het verwerken van gegevens in Onderwijs Transparant zijn ondergebracht bij de Help-knop in Onderwijs Transparant.

 • Informatie voor PO-scholen buiten onze regio die niet werken met Onderwijs Transparant

  1. In de regio Duin- en Bollenstreek en Leiden wordt gewerkt met de POVO-module van Onderwijs Transparant om het OKR en schooladvies op te stellen en over te dragen. Indien de PO-school geen toegang heeft tot Onderwijs Transparant, kan dit Onderwijskundig Rapport te worden gebruikt.
  2. Om het overstapdossier veilig digitaal over te dragen, dient de PO-school het leerlingdossier via OSO[1] klaar te zetten voor de VO-school middels het BRIN van de VO-school. Dat doen men in hun eigen leerlingadministratiesysteem zoals Parnassys, ESIS etc.). De VO-school heeft bij het opvragen de naam, het BSN en de geboortedatum van de leerling nodig, en het BRIN van de toeleverende po-school.

  [1] https://www.overstapserviceonderwijs.nl/