Samenwerkingsverband V(S)O

Duin- en Bollenstreek

Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek is een stichting waarbij 8 schoolbesturen zijn aangesloten met totaal 19 vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

 

Binnen het Samenwerkingsverband werken de scholen samen aan goed onderwijs en een dekkend aanbod van ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. In ons Samenwerkingsverband is de school het vertrekpunt. Iedere school die aangesloten is bij het Samenwerkingsverband gaat uit van de talenten en mogelijkheden van ieder leerling en zoekt hierbij actief naar een passend aanbod voor haar leerlingen. Het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen hierbij. In het Samenwerkingsverband hebben de scholen gezamenlijk een antwoord op de onderwijs- en ondersteuningsvragen voor leerlingen in onze regio.


Vacature:

Wij zijn op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder.

Lees meer >