Samenwerkingsverband V(S)O

Duin- en Bollenstreek

Binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek werken scholen samen aan goed onderwijs en een dekkend aanbod van ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben.

In ons samenwerkingsverband is de school het vertrekpunt. Elke school gaat uit van de talenten en mogelijkheden van iedere leerling. Binnen het samenwerkingsverband hebben de scholen gezamenlijk een antwoord op de onderwijs- en ondersteuningsvragen voor de leerlingen in onze regio. Het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen hierbij.