Overzicht

Ondersteuningsplan ’22 – ’26

‘Over 15 jaar, hebben we een aanzienlijke stap gezet richting inclusiever onderwijs’. Deze ambitie werd uitgesproken in de verbeteraanpak passend onderwijs. Leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte kunnen, vaker samen en dicht bij huis, naar dezelfde school. Ze ontmoeten elkaar op het schoolplein en in de klas. Voor leerlingen waar dat voor nodig is, blijft er een plek in een specialistische setting.

Het ondersteuningsplan 2022-2026 vertaalt deze ambitie naar concrete plannen voor de Duin- en Bollenstreek.