Home

Loket Passend Onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs is, na de school zelf, het aanspreekpunt rondom passend onderwijs. Het Loket adviseert bij vragen die de school overstijgen en ondersteunt de school bij het organiseren of vinden van een zo passend mogelijk onderwijsaanbod voor de leerling.

Lees verder

 • Wat is de rol van het Loket

  Het Loket Passend Onderwijs heeft in de eerste plaats een dienstverlenende en ondersteunende taak voor de aangesloten scholen bij vragen over ondersteuning op school bij leer- en of gedragsproblemen, thuiszittersproblematiek. Scholen van het Samenwerkingsverband, maar ook ouders, primair onderwijs en instellingen kunnen terecht bij het Loket voor vragen over:

  • Mogelijkheden extra ondersteuning / hulpverlening op school;
  • Aanbod passend onderwijs in de regio;
  • Toeleiding naar trajecten, VO+, maatwerkklas of speciaal onderwijs;
  • Mogelijkheden onderwijs-zorgaanbod;
  • Langdurig verzuim en thuiszitten;
  • Rechten, plichten en mogelijkheden voor ouders, leerling en school.

  Het Loket kijkt integraal naar mogelijkheden van onderwijs en de betrokkenheid daarbij van jeugdhulp. Het Loket Passend Onderwijs richt zich daarbij op zowel inhoudelijke aspecten als op het stimuleren van duidelijke procedures en goede registratie.

 • Contact

  Als het niet goed gaat op school, is het belangrijk om zo snel mogelijk op school uw/jouw ervaringen, zorgen en de mogelijkheden te bespreken.
  Ook bij het Loket kunt u/jij terecht voor advies. De adviseurs van het Loket voorzien graag van informatie of denken met mee over mogelijkheden.

  klik hier voor onze contactgegevens.

  Scholen kunnen een leerling aanmelden via de 1 Loket-functie binnen Onderwijs Transparant. Van de scholen wordt verwacht dat zij hier op overeenstemmingsgericht overleg over gevoerd hebben met ouders.