Overzicht

Aanmelden voor 15 maart

Uitgangspunt is dat u op basis van het schooladvies kijkt naar het juiste schoolniveau en daar de beste school bij kiest. Met het schooladvies meldt u uw kind aan op de middelbare school. Dit doet u schriftelijk, voor 15 maart.

Dit betekent niet automatisch dat uw kind een plek krijgt op deze school. Houdt u er rekening mee, dat:

  • het schooladvies dat uw kind heeft gekregen en de schoolkeuze hetzelfde moeten zijn. Toelichting: heeft uw kind een vmbo-advies, dan kiest u voor een vmbo-school. Uw kind wordt in dat geval niet toegelaten tot een school waar alleen vwo wordt aangeboden
  • het voor de school niet altijd mogelijk is de ondersteuning te bieden die uw kind nodig heeft. In dat geval moet u een andere school zoeken. De school adviseert en helpt u hierbij;
  • dat de school vol kan zijn en er geen plek is voor uw kind op de school van uw keuze;

Waar kunt u terecht voor advies?

Tijdlijn overstappen naar het Voortgezet Onderwijs

In de onderstaande tijdlijn (pdf) staan de belangrijkste stappen die scholen en ouders in het schooljaar maken voor een goede overstap en tijdige aanmelding.