Overzicht

Doorstroomtoets en heroverweging

Alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs maken in de eerste 2 weken van februari een doorstroomtoets die hun taal- en rekenvaardigheid meet. Deze verplichting ook voor het SO en SBO. In een toetswijzer is vastgelegd welke taal- en rekeninhouden moeten worden getoetst. Daarnaast kan de toets facultatief ook andere kennis en vaardigheden in kaart brengen, bijvoorbeeld op het gebied van wereldoriëntatie.

Het stroomschema ‘Moet deze leerling een eindtoets maken? ondersteunt bij het in kaart brengen welke leerlingen niet deel hoeven nemen aan de eindtoets (uitzonderingsgroepen).

Doorstroomtoets en eventuele bijstelling voorlopig schooladvies.

  • Alle schoolverlaters maken in de eerste 2 weken van februari een doorstroomtoets.
  • Scholen ontvangen uiterlijk 15 maart de uitslag van de doorstroomtoets
  • Hierna bijstelling schooladvies, als de leerling de doorstroomtoets beter gemaakt heeft dan  het voorlopig schooladvies, m.u.v. als dat niet in belang kind is (moet gemotiveerd worden).
  • Basisschool geeft het OKR in Onderwijs Transparant een laatste update OKR voor meest recente didactische gegevens uit het LVS (inclusief uitslag doorstroomtoets)