Home

POVO

Voor een vloeiende en zorgvuldige overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn afspraken gemaakt over het aannemen en plaatsen van leerlingen, het organiseren van extra ondersteuning en het overleg met ouders.