Overzicht

Basis- en Extra Ondersteuning

Binnen ons samenwerkingsverband werken we met twee niveaus van ondersteuning: de basisondersteuning en de extra ondersteuning. Sommige leerlingen hebben vergelijkbare ondersteuning nodig. Voor hen hebben we zogenaamde ‘bovenschoolse’ arrangementen. Hierin bundelen we alle beschikbare kennis in ons netwerk op een bepaalde plaats, zo veel mogelijk dichtbij huis. Het doel is om het onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften meer thuisnabij op de reguliere school vorm te gegeven én dat leerlingen die het nodig hebben tijdig instromen in een passende voorziening.