Overzicht

VO+

VO+ is een speciale voorziening in het reguliere Voortgezet Onderwijs: Regulier VO met een +. In een VO+ klas volgen leerlingen het reguliere lesprogramma, maar met meer maatwerk en persoonlijke aandacht. Vanuit een gestructureerde, prikkelarme en voorspelbare onderwijsomgeving werken leerlingen aan eigen leerdoelen. Zo wordt in max. 2 jaar toegewerkt naar succesvol instromen in één van de andere klassen op de school. De doelstelling is leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een kans te bieden op het behalen van een regulier diploma.

VO+ wordt aangeboden op 4 scholen in het Samenwerkingsverband:

 • Praktijkonderwijs: Limes Katwijk
 • Vmbo b/k: Teylingen College, locatie KTS – Voorhout
 • Vmbo tl: Visser ’t Hooft Lyceum – Rijnsburg (beoogde start schooljaar 2023-2024)
 • Havo/vwo: Teylingen College, Leeuwenhorst – Noordwijkerhout

Voor wie is het bedoeld?

De VO+ klassen zijn bedoeld voor leerlingen uit de Duin- en Bollenstreek waarbij de ondersteuningsbehoeften bij start in het VO nog te groot zijn voor het reguliere onderwijsaanbod. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Ondersteuning en psycho-educatie op het gebied van (faal)angst;
 • Anticiperen in omgeving en docentgedrag op verhoogde prikkelgevoeligheid;
 • Leren omgaan met feedback, ‘ondertiteling’ nodig hebben bij sociale situaties;
 • Vaardig worden in het houden van overzicht, plannen en organiseren;
 • Leerkracht- en/of contextafhankelijk zijn.

Dit kunnen leerlingen zijn vanuit:

 • het SO of het (speciaal) basisonderwijs, die zonder VO+ zijn aangewezen op VSO
 • het VO, die zonder VO+ zijn aangewezen op VSO;
 • het VSO, die zonder VO+ de overstap naar het VO niet kunnen maken.

Hoe kom je in aanmerking?

VO+ is bedoeld voor een specifieke groep leerlingen. Leerlingen kunnen deelnemen aan dit intensieve arrangement na goedkeuring door het Loket Passend Onderwijs (zie richtlijnen toelaatbaarheid voor de leerlingkenmerken en voorwaarden voor toewijzing van het arrangement). Hierbij gelden de navolgende condities:

 • Op de toeleverende school is gebleken dat de leerling aangewezen is op specifieke ondersteuning in het voortgezet onderwijs die in een VO+ voorziening geboden kan worden. Betrokkenen twijfelen tussen een plaats in het speciaal of het regulier onderwijs;
 • Door niveaubepaling (LVS) blijkt dat de leerling presteert op het niveau dat overeenkomt met het onderwijsniveau dat wordt aangeboden door de betreffende VO+-locatie;
 • Door de school van herkomst is gewerkt met handelingsgerichte doelen en er is een ontwikkelperspectiefplan (OPP) of groeidocument opgesteld dat in de afgelopen drie maanden is geëvalueerd;
 • De toeleverende en de plaatsende school zijn er beide van overtuigd dat het behalen van een diploma binnen het regulier onderwijs realistisch en haalbaar is;
 • Een ondersteuningsverklaring wordt per jaar toegekend;
 • Aan plaatsing van leerlingen buiten de regio van het Samenwerkingsverband zijn kosten voor de VO-school van herkomst verbonden. Voorafgaand aan een toelaatbaarheidsbeoordeling door het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek moet er door de toeleverende school en/of het Samenwerkingsverband van de postcode van de woonplaats van de leerling moet er een schriftelijke garantstelling zijn betreffende de aanvullende bekostiging voor de gehele periode dat de leerling de VO+ voorziening bezoekt. Daarnaast gelden specifieke voorwaarden m.b.t. plaatsing. Zo gaan leerlingen uit de Duin- en Bollenstreek altijd voor en er moet er voldoende plaats zijn in de groep waarvoor de leerling in aanmerking komt.