Overzicht

Basisondersteuning

De basisondersteuning vormt het fundament van passend onderwijs op onze reguliere scholen. Een sterke basis op elke school bevordert dat kinderen zo veel als mogelijk in de eigen omgeving naar een reguliere school kunnen gaan en/of kunnen kiezen voor onderwijs dat aansluit bij de eigen levensvisie of onderwijsbehoefte. De beste preventie tegen uitval en uitsluiting is betekenisvol, uitdagend onderwijs. Onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen én waarbij de leerling in zijn talenten gezien en geactiveerd wordt.

Onze standaarden

Op alle scholen wordt basisondersteuning geboden. De scholen binnen het samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek hebben afspraken gemaakt over wat iedere school minimaal aan ondersteuning biedt al dan niet samen met andere partners.

Samengevat betekent dit dat scholen zich houden aan de volgende afspraken:

  • School is een veilig plek voor leerlingen, team, leiding en ouders;
  • Voor elke leerling is er een vast aanspreekpunt (mentor of coach);
  • Ouders en leerlingen worden optimaal betrokken;
  • We volgen elke leerling, signaleren en differentiëren en dragen zorgvuldig over;
  • We werken handelingsgericht: een planmatige en cyclische manier van werken waarbij de ondersteuningsbehoefte van leerlingen centraal staat in plaats van hun beperking, we focussen op wat wel kan;
  • Elke school kan ondersteuning bieden aan leerlingen met vragen die regelmatig voorkomen;
  • We werken oplossingsgericht: de oplossing/kracht zit vaak al in de persoon zelf, deze hoeft soms alleen naar boven gehaald te worden wil een kind groeien en ontwikkelen binnen zijn mogelijkheden;
  • Iedere school heeft een planmatige ondersteuningsstructuur;
  • Iedere school heeft een intern ondersteuningsteam (IOT) met deskundigen en werkt samen met ketenpartners en de andere scholen;
  • De basiskwaliteit van het onderwijs is op orde.