Overzicht

Basisondersteuning

De basisondersteuning vormt het fundament van passend onderwijs op onze reguliere scholen. Een sterke basis op elke school bevordert dat kinderen zo veel als mogelijk in de eigen omgeving naar een reguliere school kunnen gaan en/of kunnen kiezen voor onderwijs dat aansluit bij de eigen levensvisie of onderwijsbehoefte. De beste preventie tegen uitval en uitsluiting is betekenisvol, uitdagend onderwijs. Onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen én waarbij de leerling in zijn talenten gezien en geactiveerd wordt.

Onze standaarden

Op alle scholen wordt basisondersteuning geboden. De scholen binnen het samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek hebben afspraken gemaakt over wat iedere school minimaal aan ondersteuning biedt al dan niet samen met andere partners.

Samengevat betekent dit dat scholen zich houden aan de volgende afspraken: