Overzicht

Maatwerkarrangementen

Er is een aantal leerlingen in het Samenwerkingsverband met dermate specifieke ondersteuningsbehoeften dat noch reguliere voorzieningen, noch collectieve (maatwerk-) voorzieningen voldoende passend zijn. Maatwerk is onderdeel van de ondersteuningsstructuur van een school(bestuur). Het omvat allerlei mogelijkheden om het onderwijsaanbod en de onderwijsondersteuning beter aan te sluiten bij de capaciteiten en de behoeften van de leerlingen. Het heeft een directe relatie met de basisondersteuning, extra ondersteuning en met de (regionale) afspraken met de gemeente, jeugdhulpverlening en zorginstellingen. Het OPP voert de basis van de uitvoering en evaluatie van de trajecten. Leerlingen in de maatwerkklas vallen onder de regeling maatwerk in onderwijstijd.