Overzicht

Verwacht u dat uw kind ondersteuning nodig heeft?

De meeste kinderen en jongeren kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet iedereen is hetzelfde en soms heeft een leerling een steuntje in de rug nodig om succesvol te zijn. Oriënteer u op de mogelijkheden, ga op tijd in gesprek. Zo maakt uw kind een goede start!

Ga tijdig in gesprek

Wanneer u of de basisschool verwacht dat uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, geeft u dit op tijd aan bij de vo-school (tussen november en februari). De school kan dan samen met u en de basisschool in gesprek en bekijken wat er nodig en mogelijk is. En wat er moet gebeuren voor een goede start in de brugklas.

Een goede overdracht is belangrijk

De basisschool maakt voor elke leerling een onderwijskundig rapport. Hierin staat informatie over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Er is voor elke leerling een warme overdracht met de basisschool. U geeft ook op het aanmeldingsformulier aan als u verwacht dat uw kind ondersteuning nodig heeft. De vo-school waar uw kind is aangemeld, weet dan hoe ze uw kind het beste kunnen plaatsen en helpen.

Hoe krijgt mijn kind passend onderwijs?

Om passend onderwijs te organiseren, zijn er verschillende niveaus van ondersteuning op de scholen:
 • Basisondersteuning

  Dit is het aanbod waarmee scholen de leerlingen die net iets meer nodig hebben, kunnen ondersteunen. Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen bieden bij vragen die regelmatig voorkomen; bijvoorbeeld hulp bij lees- en rekenproblemen, plannen en organiseren van schoolwerk, een time-out mogelijkheid, sociale vaardigheidstraining, extra mentorgesprekken of misschien een aangepaste stoel. Leerwegondersteuning (lwoo) op de vmbo-scholen is onderdeel van de basisondersteuning van deze scholen.

  Vaak is deze ondersteuning voldoende om de schooltijd goed te doorlopen.

  Lees meer over basisondersteuning

 • Extra ondersteuning

  Soms is er meer nodig dan een school met basisondersteuning kan bieden. Dat kan wellicht wel met extra ondersteuning (onderwijsarrangement) op de eigen school, in een VO+ klas of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Scholen zorgen er samen voor dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend onderwijs.

  Als uw kind dat extra ondersteuning nodig heeft, is toegelaten, dan stelt de school in samenwerking met u een ontwikkelingsperspectief op. In dit plan staat:

  • welke extra begeleiding uw kind krijgt;
  • welk eindniveau uw kind kan halen;
  • welke extra ondersteuning en zorg nodig is.

  Om passend onderwijs te organiseren, zijn er verschillende vormen van ondersteuning in onze regio.

  Lees meer over de ondersteuningsvormen op de reguliere scholen

 • Aanvullende aanmeldroutes

  Leerlingen die behoefte hebben aan specifieke ondersteuningsvormen in het VO worden door de basisschool aangemeld bij het Samenwerkingsverband, om te beoordelen of een leerling hiervoor in aanmerking komt.

  Er zijn aanvullende routes voor plaatsing in:
  • Praktijkonderwijs
  • Leerwegondersteuning (lwoo) op de vmbo-scholen;
  • VO+ klas (bij KTS, Leeuwenhorst, Limes en Visser ‘t Hooft);
  • Voortgezet Speciaal Onderwijs