Overzicht

VO+ klas

In een VO+ klas volgen leerlingen het reguliere lesprogramma, maar met meer aanpassingen en persoonlijke aandacht. Zijn de ondersteuningsbehoeften van uw kind bij de start op de middelbare school nog te groot voor het reguliere onderwijs? Dan is een  VO+ klas wellicht iets voor uw kind.

Vanuit een gestructureerde, prikkelarme en voorspelbare onderwijsomgeving werken leerlingen in de VO+ klas aan eigen leerdoelen en wordt toegewerkt naar succesvol instromen in één van de andere klassen op de school. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, is de leerling aangewezen op het voortgezet speciaal onderwijs.

In de regio Duin- en Bollenstreek wordt VO+ door drie scholen georganiseerd:

  • Praktijkonderwijs: Limes Katwijk
  • Vmbo basis/kader/(technische tl): Teylingen College, locatie KTS – Voorhout
  • Havo/vwo: Teylingen College, Leeuwenhorst – Noordwijkerhout

Denkt u dat uw kind nog niet toe is aan een overstap naar het VO-onderwijs, maar twijfelt u over of het VSO een goede keuze is? Maak dit bespreekbaar met de basisschool. Zij kunnen vervolgens een advies aanvragen bij het Samenwerkingsverband.

Meer informatie over de VO+ klas