Overzicht

Ondersteuningsmogelijkheden in het voortgezet onderwijs

In de Duin- en Bollenstreek werken de vo-scholen met elkaar samen in het Samenwerkingsverband en realiseren we met elkaar een dekkend onderwijsaanbod in de regio. Iedere school biedt een basisondersteuning en daarnaast biedt iedere school afzonderlijk specifieke ondersteuning.

Niet iedere school biedt dezelfde ondersteuning
Niet iedere school biedt dezelfde ondersteuning. Iedere school geeft in een Ondersteuningsprofiel aan wat het ondersteuningsaanbod van de school is. Op deze website vindt u de schoolprofielen van de v(s)o-scholen in de regio. Denkt u dat uw kind passend onderwijs nodig heeft? Of dat hij of zij iets anders nodig heeft dan dat het nu krijgt? Bespreek dit dan eerst met de contactpersoon van uw school.  Dit kan bijvoorbeeld de mentor, een teamleider of een ondersteuningscoördinator zijn.

Passend onderwijs van docenten en mentor
Uw kind krijgt in de eerste plaats passend onderwijs van docenten en mentoren. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan wordt gekeken of dit verzorgd kan worden door het ondersteuningsteam van de school. Bijvoorbeeld via een leerlingbegeleider of specialist in de school. De school kan hierbij hulp vragen aan de jeugdhulpverlener op school, jeugdverpleegkundige, jeugdpsychologen, de Jeugd- en Gezinscoach, leerplicht of andere medewerkers die uw kind op school kunnen ondersteunen. Het kan ook zijn dat uw kind beter geholpen kan worden op een andere school.

Lees verder op de pagina Wat als het anders loopt?