Overzicht

Extra ondersteuning in het VO

Als duidelijk is dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft stelt de school een Ontwikkelperspectiefplan (OPP) op. Hierin staat wat uw kind nodig heeft aan ondersteuning en aan welke doelen er gewerkt moet worden. U en uw kind spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van dit plan en hebben een belangrijke rol bij het (jaarlijks) evalueren van het plan.

Het plan bestaat uit twee delen:

  • U en uw kind (indien >16 jaar) hebben inspraak in de invulling van het OPP
  • en geven akkoord op het handelingsdeel van het OPP