Overzicht

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat scholen er voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen een passende plek te bieden. Zowel de nieuw aangemelde leerlingen, als de leerlingen die al op een school zitten. Als de eigen school de ondersteuning niet kan bieden, dan zoekt de school in overleg met u een passende plek.

Zorgplicht bij aanmelding

Als een school geen passende onderwijsplek kan bieden aan uw kind, dan moet de school ervoor zorgen dat uw kind op een andere reguliere of speciale school wordt geplaatst. In het schoolondersteuningsprofiel leggen scholen vast welke ondersteuning zij kunnen bieden. U vindt deze profielen op deze website.

Om een leerling aan te kunnen nemen, is het nodig dat:

  1. er nog plaatsen beschikbaar zijn in de school,
  2. dat de ouders de grondslag van de school respecteren en
  3. dat het behalen van een diploma een haalbare kaart is (Inrichtingsbeleid van de school). Een kind met een vmbo-advies is niet toelaatbaar tot het vwo.

Deze drie voorwaarden gaan vooraf aan de zorgplicht voor passend onderwijs.

Van aanmelden tot toelating kan 6 -10 weken duren

U meldt uw kind aan bij de school van uw voorkeur. De school moet vervolgens een zo passend mogelijk aanbod doen op de eigen of een andere school. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen u daarvoor om extra informatie vragen.

Leerling verwijderen van school

De zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een andere school bereid is gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een kind tussen wal en schip valt.