Overzicht

Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)

Scholen stellen een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) op voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het plan bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat wat het uitstroomprofiel van de leerling is en welke onderwijsdoelen daarbij horen. U en uw kind (indien >16 jaar) hebben hier inspraak in. In het tweede deel staat welke begeleiding en ondersteuning daarvoor nodig is. Ook hier heeft u inspraak in. Daarnaast wordt op dit deel van het plan uw instemming gevraagd. Met andere woorden: bent u het eens met de beschreven begeleiding en ondersteuning voor uw kind?