Overzicht

Maatwerkklas

Een maatwerkklas is bedoeld voor leerlingen die dreigen uit te vallen en tijdelijk een sterk aangepast onderwijsprogramma nodig hebben en een intensievere vorm van ondersteuning op school.  Er wordt, met betrokkenen vanuit het gezin en jeugdhulp, een intensief arrangement op maat georganiseerd.