Overzicht

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) biedt een onderwijsplek voor leerlingen die voor langere tijd structureel specialistische onderwijsondersteuning nodig hebben. Binnen het vso is het mogelijk om doorlopende begeleiding te organiseren met verregaande aanpassingen op het onderwijs. Er wordt lesgegeven in kleinere groepen.

De vso-scholen werken nauw samen met organisaties voor jeugdhulp, ggz, zorg, revalidatie en arbeid. Vanuit het vso is een overstap mogelijk naar de reguliere school van herkomst of een andere reguliere school, naar vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt, of een dagbesteding.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Voor plaatsing in het vso is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school kan bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs aanvragen.

Kijkt u op deze website met het aanbod van scholen en selecteer bij onderwijstype vso om de schoolprofielen van de vso-scholen in de Duin- en Bollenstreek te bekijken.