Overzicht

Onderwijsarrangement

Uw kind kan in aanmerking komen voor extra ondersteuning in de vorm van een onderwijsarrangement op zijn/haar school. De extra (tijdelijke) ondersteuning op de eigen school is een aanvulling op de basisondersteuning van de school. De school, u en uw kind bespreken met elkaar wat nodig is en hoe dit het beste ingevuld kan worden.

Scholen kunnen dit op verschillende manieren organiseren. Scholen kunnen kiezen voor individuele of groepsgewijze ondersteuning. Sommige leerlingen hebben vergelijkbare ondersteuning nodig. Dit maakt dat we beschikbare kennis op een bepaalde plaats buiten de school, zo veel mogelijk dichtbij huis, kunnen organiseren. Uw kind blijft zoveel mogelijk deelnemen aan de reguliere lessen.

De inzet en uitvoering van extra ondersteuning op school verloopt via één centrale plek op school: het (interne) ondersteuningsteam (IOT), ook als er externe partners bij betrokken zijn.