Overzicht

Toezicht

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek werkt vanuit het Raad van toezichtmodel. De Raad van Toezicht (RvT) vormt het intern toezichthoudend orgaan van de stichting. De RvT houdt toezicht, geeft advies en is werkgever van de directeur-bestuurder. In de RvT zijn de aangesloten schoolbesturen vertegenwoordigd en is het voorzitterschap belegd bij een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter is tevens lid.

Samenstelling

Huidige samenstelling van de Raad van Toezicht:

  • Dhr. J. Willenborg (voorzitter)
  • Mevr. A. Admiraal (Stichting Yuverta)
  • Dhr. J. van der Plas (Northgo College)
  • Dhr. I. Roosjen (Stichting Resonans)
  • Dhr. R. van het Maalpad (Leo Kanner Onderwijsgroep)
  • Dhr. M. Domela Nieuwenhuis Nijegaard (Stichting Andreas College)
  • Mevr. S. Bijvank (Rijnlands Lyceum Sassenheim)
  • Mevr. D. Brummelhuis (Stichting Fioretti Teylingen)
  • Dhr. R. van de Wal (SCOL)