Overzicht

Overstappen binnen het VO

Het Samenwerkingsverband kent meerdere soorten overgangssituaties tussen scholen. Het is voor het toekomstperspectief van de betrokken jongeren erg belangrijk dat een overstapproces zorgvuldig verloopt. De scholen binnen het samenwerkingsverband hebben als taak om samen te werken en af te stemmen met andere betrokken als het gaat om overstappen van of naar een school. Het Loket Passend Onderwijs ondersteunt scholen hierbij op hun verzoek. Voor alle overgangssituaties geldt dat gebruik kan worden gemaakt van bestaande samenwerkingsrelaties en de ontwikkelde werkwijzen.

Overleg voor moeilijk plaatsbare leerlingen

Als het moeilijk is voor een school om voor een leerling geschikte plek te vinden op een andere school, kan de leerling ingebracht worden bij het Loket Passend Onderwijs (met toestemming van ouders). Het Loket Passend Onderwijs ondersteunt scholen op hun verzoek bij het nakomen van de zorgplicht. Scholen kunnen het loket inschakelen voor vragen en advies over moeilijke dossiers en overgangen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het Loket Passend Onderwijs richt zich op zowel inhoudelijke aspecten als op het stimuleren van duidelijke procedures en goede registratie.