Overzicht

Loket Passend Onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband is, na de school zelf, het eerste aanspreekpunt rondom passend onderwijs. Het Loket helpt bij problemen die de school overstijgen en ondersteunt de school bij het organiseren of vinden van een zo passend mogelijk onderwijsaanbod voor de leerling.

Rol van het Loket

Het Loket Passend Onderwijs heeft in de eerste plaats een dienstverlenende en ondersteunende taak voor de aangesloten scholen bij vragen over ondersteuning op school bij leer- en of gedragsproblemen, thuiszittersproblematiek. Scholen van het Samenwerkingsverband, maar ook ouders, primair onderwijs en instellingen kunnen terecht bij het Loket voor vragen omtrent:

  • Mogelijkheden extra ondersteuning / hulpverlening op school;
  • Aanbod passend onderwijs in de regio;
  • Ondersteuning of advisering bij toeleiding naar trajecten, symbiose/maatwerkklas of speciaal onderwijs;
  • Mogelijkheden onderwijs-zorgaanbod;
  • Rechten, plichten en mogelijkheden voor ouders, leerling en school.

Het Loket kijkt integraal naar mogelijkheden van onderwijs en de betrokkenheid daarbij van jeugdhulp. Het Loket Passend Onderwijs richt zich daarbij op zowel inhoudelijke aspecten als op het stimuleren van duidelijke procedures en goede registratie.

Aanmelden

Aanmelden bij het Loket verloopt via de school. Wil je als ouder(s)/leerling weten wat de mogelijkheden zijn, maak dit dan bespreekbaar op school. Je kunt wel bij het Loket terecht voor advies. De adviseurs van het Loket voorzien u/je graag van informatie of denken met u/je mee.

Scholen kunnen een leerling aanmelden via de 1 Loket-functie binnen Onderwijs Transparant. Van de scholen wordt verwacht dat zij hier op overeenstemmingsgericht overleg over gevoerd hebben met ouders.

Contact

Klik hier voor contactgegevens.