Overzicht

Buitenkans

Voor Wie?

Buitenkans is een traject dat bedoeld is voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar:

  • die dreigen uit te vallen op het voortgezet onderwijs of
  • voor wie het nog lastig is om de overstap naar een mbo-opleiding te kunnen maken.

Voor deze jongeren is het op moment van aanmelding prioriteit om te werken aan motivatie, vertrouwen, zicht op een positief toekomstperspectief en werknemersvaardigheden.

Wat?

Leerlingen (15-18 jaar) die zonder startkwalificatie het voortgezet onderwijs dreigen te verlaten, gaan samen met een consulent in een traject van 6 maanden:

  • zoeken naar een stageplaats voor zes maanden, voor 24 uur per week.
  • werken aan hun persoonlijke doelen middels een dagdeel coaching/training in een groep.

Doel?

Met de opgedane kennis en vaardigheden en meer motivatie starten op een mbo-opleiding (vaak entree) of, wanneer dat niet mogelijk is, een plek binnen de arbeidsmarkt.

De jongere krijgt gedurende het vervolg nog een half jaar ondersteuning van zijn/ haar consulent.

Aanmelden bij Buitenkans

Jongeren kunnen door school worden aangemeld via het Loket Passend Onderwijs en een MDO-T. Het Loket kijkt mee of Buitenkans een passend traject biedt voor de vraag van de jongere en geeft al dan niet een positief advies. Vervolgens vindt er een startgesprek bij Buitenkans plaats. Voor het slagen van het traject is het een vereiste dan de jongere gemotiveerd is om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en aan een toeleiding naar onderwijs of arbeid.

Op basis van de duur van Buitenkans zijn de kosten voor de vo-school €3500. Overige kosten worden vanuit het regionale VSV-programma gefinancierd. Wanneer het traject langer duurt dan 6 maanden moet met de stamschool worden afgestemd of de financiering volgens ‘geld volgt leerling’ door kan lopen. Facturatie verloopt via Samenwerkingsverband Leiden/De Delta.

Meer informatie?

Flyer Buitenkans (voor ouders/jongeren)