Overzicht

Kwaliteitszorg en verantwoording

Het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de jaarrekening zijn de instrumenten waarmee het samenwerkingsverband zich verantwoordt aan alle belanghebbenden. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem. Het jaarverslag wordt per kalenderjaar opgesteld en beschrijft de activiteiten en resultaten van het samenwerkingsverband. Hiermee wordt ook financiële verantwoording afgelegd.