Overzicht

Verantwoording

Het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de jaarrekening zijn de instrumenten waarmee het samenwerkingsverband zich verantwoordt aan alle belanghebbenden. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem. Het jaarverslag wordt per kalenderjaar opgesteld en beschrijft de activiteiten en resultaten van het samenwerkingsverband. De jaarrekening, het jaarverslag en de meerjarenbegroting geven samen inzicht in de door het samenwerkingsverband verkregen middelen en de daarmee behaalde resultaten. Hiermee wordt ook financieel verantwoording afgelegd.