Overzicht

Aanmelden op de middelbare school

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. De overgang naar de nieuwe school verloopt op die manier zo soepel mogelijk.

Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso of praktijkonderwijs. Voor leerlingen waarvoor een overstap naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gewenst is, wordt geadviseerd om tijdig (begin groep 8) bij de vso-school na te gaan hoe de toelatingsprocedure vanaf de basisschool verloopt en wat de aanmelddata zijn.

Hoe meld ik aan bij een school in de Duin- en Bollenstreek?

 • U vult het aanmeldingsformulier van de school van uw keuze in;
 • In de centrale aanmeldweek levert u het aanmeldingsformulier samen met het definitieve adviesblad (met unieke code *) in bij de school.
 • U geeft evt. op het aanmeldingsformulier aan dat u verwacht dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

* Deze code wordt alleen gebruikt door de basisscholen uit de regio Duin- en Bollenstreek en Leiden.

Via de unieke code op het adviesblad kan de school waar u uw kind heeft aangemeld, in een beveiligde digitale omgeving (Onderwijs Transparant), het overdrachtsdossier (OKR) van uw kind inzien en de aanmelding in behandeling nemen.

Aanvullende informatie:

 • Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school vragen om extra informatie. Scholen zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een plek kunnen geven vanwege hun zorgplicht.
 • Er is in de regio geen sprake van een lotingsprocedure op de vo-scholen. Leerlingen die toelaatbaar zijn en tijdig zijn aangemeld, hebben evenveel kans op een plek.
 • Indien een leerling door ouders alsnog op meerdere scholen tegelijkertijd wordt aangemeld, dienen de ouders de voorkeursvolgorde van scholen schriftelijk aan te geven bij de scholen waar wordt aangemeld. Op basis van deze voorkeursvolgorde wordt de aanmelding behandeld. Zodra de eerste school van de voorkeurslijst een positief plaatsingsbesluit neemt, zullen andere scholen van voorkeur de aanmelding niet verder behandelen. Indien de leerling niet geplaatst wordt op de eerste school van de voorkeurslijst, geldt bovenstaande voor de daaropvolgende school op de voorkeurslijst. Bovenstaande ontslaat de school niet van de zorgplicht.
 • Besluiten ouders na aanmelding op een school toch bij een andere V(S)O-school aan te melden, dan moeten zij hun kind eerst afmelden bij de school waar als reeds is aangemeld. Vervolgens kan de volgende V(S)O-school de aanmelding in behandeling nemen.

Toelatingsprocedure

De VO-scholen starten per 1 april formeel de toelatingsprocedure met de daarbij wettelijk geldende termijnen. Na de schriftelijke aanmelding kan de vo-school beoordelen of een leerling toelaatbaar en plaatsbaar is.

Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te reageren. De school beslist of je kind wordt toegelaten en laat je dat schriftelijk weten. In sommige situaties kan deze periode door de school met 4 weken worden verlengd.

Scholen doorlopen de volgende stappen:

 1. VO-school onderzoekt of en welke (extra) ondersteuning de leerling nodig heeft.
 2. Een VO-school plaatst een leerling op basis van het schooladvies van de basisschool. In het geval van een dubbel schooladvies (bijv. tl/havo) is het aan de VO-school om te bepalen in welke brugklas de leerling wordt geplaatst.
 3. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.
 4. VO bericht ouders en leerling over plaatsing leerling (uiterlijk 6 weken na aanmelding, verlenging van 4 weken is mogelijk).
 5. Het plaatsingsbesluit wordt uiterlijk 1 juni door het VO gecommuniceerd naar het PO middels Onderwijs Transparant.

Bij plaatsing gelden de volgende regels:

  • Indien uit het onderzoek door de school blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft waarin de school niet kan voorzien middels een passend aanbod, dan geldt de zorgplicht.
  • De school voor voortgezet onderwijs mag bij toelating en plaatsing geen gebruik maken van extra toetsen voor het bepalen van het niveau van de leerling. Ook mag zij zich bij de toelating niet baseren op andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Entreetoets in groep 7, toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. De basisschool mag al deze gegevens wel betrekken bij het schooladvies.
  • Scholen voor VO kunnen alleen een aanvullend onderzoek doen dat er op gericht is om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning, praktijkonderwijs, extra ondersteuning. Of een specifiek ondersteuningsaanbod van die school of specifiek onderdeel binnen het profiel van de school (bijv. TTO). Het aanvullend onderzoek mag in de laatste situatie alleen invloed hebben op het besluit een leerling al dan niet toe te laten tot dat specifieke onderdeel van het profiel, niet tot de reguliere stroom van de school.