Overzicht

Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs in de regio Duin- en Bollenstreek

Een goede start in het Voortgezet Onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke en grote stap. De scholen voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) willen de overstap van PO naar VO goed regelen. Daarom hebben ze afspraken met elkaar gemaakt. 

Tijdlijn overstappen naar het Voortgezet Onderwijs

In deze tijdlijn (pdf) staan de belangrijkste stappen die scholen en ouders in het schooljaar maken voor een goede overstap en tijdige aanmelding.