Overzicht

Ondersteuningsplanraad

Voor de medezeggenschap rondom het beleid van het Samenwerkingsverband is een
Ondersteuningsplanraad (OPR) in het leven geroepen. Deze heeft instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Ouders, leerlingen en medewerkers worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen.

Leden en contactgegevens

Dhr. K. van den Berg (Voorzitter): c.v.d.berg@teylingen-college.nl

Mevr. L. van Duin (Secretaris): loes@paulwitteman.nl

Geleding Personeel Bestuur
vacature Andreas College
Dhr. K. van den Berg Fioretti Teylingen
Dhr. D. du Moulin Northgo College
Dhr. P. Kors Rijnlands Lyceum Sassenheim
vacature Visser ’t Hooft Rijnsburg
Mevr. E. van der Tang Het Duin
Mevr. L. Kroezen Yuverta Rijnsburg
Geleding ouders Bestuur
vacature Andreas College
Mevr. L. van Duijn Fioretti Teylingen
Mevr. E. Vink Northgo College
vacature Rijnlands Lyceum Sassenheim
P. Wiersema Visser ’t Hooft Rijnsburg
vacature Het Duin
Andrea Ouwehand Yuverta Rijnsburg

 

Statuten en Medezeggenschapsreglement

Dit document betreft de statuten en het medezeggenschapsreglement welke (november 2017) zijn vastgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek in nauw overleg met de medezeggenschapsraden / ondernemingsraad (werkgroep gelegitimeerd door de (G)MR-en / ondernemingsraad van de bevoegde gezagen).