Overzicht

Ondersteuningsplanraad

Het Samenwerkingsverband heeft een medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin zitten ouders en onderwijsprofessionals. Ze praten en beslissen mee over verschillende zaken binnen het Samenwerkingsverband.

Rol van de OPR

De OPR adviseert het Samenwerkingsverband in haar beleid en heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Deze rol is per wet bepaald. De Ondersteuningsplanraad houdt daarbij de voortgang van het plan in de gaten, denkt mee over belangrijke thema’s die te maken hebben met passend onderwijs en kijkt of de doelen worden behaald. De Ondersteuningsplanraad informeert op haar beurt weer de achterban.

Leden en contactgegevens

Dhr. Dimitri Dumoulin (Voorzitter)

Mevr. L. van Duin (Secretaris) – opr@swvduinenbollenstreek.nl

Geleding Personeel Bestuur
Mevr. L. van Duijn (secretaris) Stichting Andreas College
Mevr. M. Oliemans Fioretti Teylingen
Dhr. D. du Moulin (vz) Northgo College
Dhr. P. Kors Rijnlands Lyceum Sassenheim
vacature SCOL (Visser ’t Hooft Rijnsburg)
Mevr. E. van der Tang Resonans (Het Duin)
Geleding ouders Bestuur
vacature Stichting Andreas College
vacature Fioretti Teylingen
Mevr. E. Vink Northgo College
vacature Rijnlands Lyceum Sassenheim
P. Wiersema SCOL (Visser ’t Hooft Rijnsburg)
vacature Resonans (Het Duin)