Overzicht

Ondersteuningsplanraad

Voor de medezeggenschap rondom het beleid van het Samenwerkingsverband is een
Ondersteuningsplanraad (OPR) in het leven geroepen. Deze heeft instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Ouders, leerlingen en medewerkers worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen.

Leden en contactgegevens

Dhr. N. Duindam (Voorzitter OPR)

Dhr. K. van den Berg (Secretaris OPR)
c.v.d.berg@teylingen-college.nl

Geleding Personeel Bestuur
Dhr. J. Zwitser Andreas College
Dhr. K. van den Berg Fioretti Teylingen
Dhr. N. Duindam Northgo College
Dhr. B.  Meddens Rijnlands Lyceum Sassenheim
Dhr. N. Halsema Visser ’t Hooft Rijnsburg
Mevr. J. Prins Het Duin
Vacature Wellantcollege Rijnsburg
Geleding ouders Bestuur
Dhr. J. van Rijn Andreas College
Dhr. A. Fickel Fioretti Teylingen
Mevr. E. Vink Northgo College
vacature Rijnlands Lyceum Sassenheim
Dhr. P. Wiersema Visser ’t Hooft Rijnsburg
vacature Het Duin
vacature Wellantcollege Rijnsburg

 

Statuten en Medezeggenschapsreglement

Dit document betreft de statuten en het medezeggenschapsreglement welke (november 2017) zijn vastgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek in nauw overleg met de medezeggenschapsraden / ondernemingsraad (werkgroep gelegitimeerd door de (G)MR-en / ondernemingsraad van de bevoegde gezagen).