Overzicht

Commissie Arrangementen en Toelaatbaarheid

Een belangrijke taak van het Samenwerkingsverband is de advisering over toelaatbaarheid tot speciale scholen en voorzieningen. Hiermee vervult het Samenwerkingsverband een centrale rol  in de toewijzing van extra ondersteuning. De Commissie Arrangementen en Toelaatbaarheid (CAT) bestaat uit een coördinator en een beleidsregisseur, beiden in dienst van het Samenwerkingsverband.

De CAT heeft de volgende taken:

  • Het controleren van de aanvraag op procedure en toetsing op de richtlijnen Toelaatbaarheid.
    Indien nodig wordt hierover gecommuniceerd met de aanvragende school;
  • Het adviseren van de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband over het al dan
    niet toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring vso;
  • Het monitoren van de aanmelding van de aanvragen en het terugplaatsen
    (kwantitatieve en kwalitatieve gegevens);
  • Het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs (PrO), maatwerk en individuele arrangementen. Deze taak is gemandateerd door de directeur-bestuurder.

De inhoudelijke afweging:

Het Samenwerkingsverband is verplicht zich te laten adviseren door twee deskundigen. Het Samenwerkingsverband stelt onafhankelijke deskundigen in een deskundigenpool beschikbaar voor scholen, zodat zij in staat zijn deskundigenadviezen aan te leveren. Binnen deze pool kan een school één of twee deskundigenverklaringen opvragen. In de aanvraag/verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de twee deskundigenadviezen, één daarvan wordt afgegeven door de adviseur van het Loket.