Overzicht

De school is het vertrekpunt

De professionals in de scholen zijn de pijlers van passend onderwijs. Zij werken immers met de leerlingen en kennen de leerling. Scholen handelen professioneel en bepalen in samenspraak met ouders en leerling welke ondersteuning nodig is om de leerling passend onderwijs te bieden. De school is daarom het vertrekpunt in het organiseren en vormgeven van ondersteuning. Het Samenwerkingsverband heeft hierin een ondersteunende en stimulerende rol.

Waar kan ik terecht met vragen of advies?

Het samenwerkingsverband is, na de school zelf, het eerste aanspreekpunt rondom passend onderwijs. U kunt contact opnemen met het het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband als u vragen heeft over extra ondersteuning voor uw kind, of wanneer u problemen ervaart bij het vinden van een geschikte plek.