Overzicht

Aanpak verzuim en voorkomen van thuiszitten

Het terugbrengen van het aantal leerlingen die niet naar school gaan vormt een belangrijke doelstelling van passend onderwijs. We willen dat geen kind in onze regio langer dan drie maanden thuis zit zonder passend en gestart aanbod van onderwijs en/of hulp. Daarom is het belangrijk om deze leerlingen goed en vroegtijdig in beeld te hebben, vanuit gezamenlijk overleg een plan te maken en te volgen. Soms vraagt het vinden van een passende oplossing een aanpak waar ook andere partijen een verantwoordelijkheid en actieve taak in hebben.

Preventie en aanpak (langdurig) schoolverzuim

Vroegtijdig signaleren is van groot belang om verzuim te kunnen voorkomen of beperken. Samen met JGZ/GGD, de jeugd- en gezinsteams en regionale bureau leerrecht hebben we afspraken over hoe samen te werken bij alle situaties waarbij schoolgang niet lukt.

Dit stappenplan laat zien welke actie school op welk moment kan ondernemen en met welke partners zij samenwerken om verzuim te voorkomen en een leerling te helpen weer naar school te gaan.