Overzicht

Vrijstelling

Heeft uw kind psychische klachten of is uw kind heel ziek? En kan uw kind daarom niet naar school? Dan kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft daarvoor een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig.

De vrijstelling geldt voor één jaar; u moet dus ieder jaar een nieuwe aanvraag doen, altijd vóór 1 juli. Dat hoeft niet wanneer uit een eerdere verklaring blijkt dat uw kind nooit in de gelegenheid zal zijn om een school of instelling te bezoeken. U vraagt een ontheffing van de leerplicht aan bij de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Holland Rijnland. Daarbij is een recente verklaring nodig van een arts die is aangewezen door burgemeester en wethouders. Vaak is dat een arts van de GGD. De arts mag niet uw eigen huisarts zijn of een psycholoog of pedagoog die uw kind behandelt.