Overzicht

Thuisonderwijs

Bij thuisonderwijs krijgen kinderen les in de thuissituatie. De Nederlandse overheid voert een ontmoedigingsbeleid met betrekking tot thuisonderwijs. Er zijn drie uitzonderingen:

  • U leidt een trekkend bestaan.
  • In de omgeving is geen school met uw levensovertuiging.
  • Uw kind is fysiek of psychisch niet in staat om een school te bezoeken.

Om in aanmerking te komen voor het geven van thuisonderwijs neemt u contact op met het Regionaal Bureau voor Leerplicht.