Overzicht

Schoolverzuim

Elk kind wil wel eens een dagje thuisblijven of heeft een keer geen zin in school. Maar als je kind regelmatig niet naar school wil, kan er meer aan de hand zijn. Wat kun je dan als ouder doen?

Waarom wil je kind niet naar school?

Het is vervelend als jouw kind niet naar school wil. Het kan thuis spanningen geven. Je wilt je kind aan de ene kant niet dwingen, maar aan de andere kant vind je het belangrijk dat je kind onderwijs krijgt.

De eerste stap is erachter komen waarom je kind niet naar school wil. Waarom voelt je kind zich daar niet fijn? Er kunnen verschillende oorzaken zijn die ook wisselen in ernst. Dat kinderen niet naar school willen heeft vaak te maken met dat zij zich niet fijn voelen op school. Vaak speelt een van onderstaande redenen. Je kind heeft bijvoorbeeld last van:

  • Lichamelijke klachten
  • Negatieve gedachten, een laag zelfbeeld of angst
  • Geen goede relatie met de leraar of docent
  • Wordt gepest, heeft weinig of geen vrienden of is eenzaam
  • Leerproblemen
  • Een ongezond dag- en nachtritme (in puberteit)
  • Psychische klachten of (game)verslavingsgedrag

Het gesprek aangaan met je kind

Ga met je kind in gesprek over waarom hij of zij niet naar school wil. Neem je kind serieus en laat weten dat je luistert en wilt meedenken. Probeer rustig te blijven en te laten merken dat jij vertrouwen hebt in je kind. Bedenk samen wat jullie kunnen doen zodat je kind zich beter voelt op school. Misschien is een goed gesprek genoeg voor je kind om weer naar school te willen. Maar misschien is er meer nodig.

In gesprek op school

Het is dan belangrijk om alleen of samen met je kind bij de leraar of mentor van je kind aan te geven dat hij of zij niet zo lekker in zijn vel zit en niet naar school wil. Alleen als zij op de hoogte zijn, kunnen zij de situatie proberen te verbeteren. Zeker als uit het gesprek met jouw kind blijkt dat er iets aan de hand is wat je niet zelf kunt oplossen, is het goed om met de leerkracht of mentor van je kind te praten. Vertel, alleen of samen met je kind, dat hij of zij niet naar school wil en waarom niet. Je kunt ook jouw kind aanmoedigen zelf met zijn leraar of mentor of iemand van het ondersteuningsteam op school te praten.

De leraar of mentor kan bijvoorbeeld iets doen aan de sfeer op school of in de klas, zeker als er sprake is van pesten. Ook kunnen scholen zorgen voor ondersteuning voor jouw kind.

Samenwerken aan een plan

We willen dat geen kind in onze regio langer dan drie maanden thuis zit zonder passend en gestart aanbod van onderwijs en/of hulp. Soms vraagt het vinden van een passende oplossing een aanpak waar ook andere partijen een verantwoordelijkheid en actieve taak in hebben. De school werkt hierbij samen met partners om snel tot een goede aanpak te komen.

De leraar of mentor weet de juiste professionals in school te betrekken. Je kunt ook zelf contact opnemen met het ondersteuningsteam van de school en samen een plan maken. Bij grote zorgen om je kind kun je een afspraak maken bij jouw VoorIeder1, Wijkteam (Katwijk), eigen huisarts of iemand van de jeugdgezondheidszorg.

In alle gevallen is het belangrijk om vroegtijdig in gesprek te gaan en vanuit gezamenlijk overleg een plan te maken en te volgen.

Lees hier verder Waar kan ik op school terecht met mijn vragen?

Lees hier verder → Digitaal Afstandsonderwijs – Informatie voor ouders (overheid.nl)

Wat is de rol van Regionaal Bureau Leerrecht?

Wanneer uw kind steeds meer verzuimt of zelfs helemaal niet meer op school wil of kan zijn, is risico op schooluitval aanwezig. Vrijwel geen enkel kind is zomaar langdurig afwezig van school. In de regio Duin- en Bollenstreek is het Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) het aanspreekpunt voor leerplicht.

RBL heeft een taak bij het tegengaan van langdurige afwezigheid op school. Preventie, zorg en samenwerking staan hierbij centraal. Op die manier kan verzuim beter en sneller aangepakt worden en thuiszitten worden voorkomen.

Voor informatie en advies over oplossingen voor uw kind om zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) naar school te gaan neemt u contact op met het Regionaal Bureau Leerrecht Holland Rijnland.

Wat is de rol van het Loket Passend Onderwijs?

Ook bij het Loket kunt u/jij terecht voor advies. De adviseurs van het Loket voorzien graag van informatie of denken met mee over mogelijkheden.

Het Loket adviseert bij vragen die de school overstijgen en ondersteunt de school bij het organiseren of vinden van een zo passend mogelijk onderwijsaanbod voor de leerling.

Lees verder Loket Passend Onderwijs