Overzicht

Overstappen naar een andere middelbare school

Uw kind is al leerling op een VO-school, maar deze school blijkt toch minder geschikt te zijn dan u of de school had gedacht of u gaat verhuizen waardoor een overstap noodzakelijk is. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom uw kind niet op zijn/haar plek zit. Wellicht overweegt u een overstap naar een andere school. Zodra u zich zorgen maakt, is het van belang aan de bel te trekken op school. Maak uw zorgen bespreekbaar en geef aan wat er volgens u aan de hand is. Misschien is de situatie al door middel van een kleine aanpassing te verbeteren.

Veranderen van voortgezet onderwijs school

Als u als ouder en kind zelf naar een andere school willen, dan meldt u uw kind schriftelijk aan op een andere vo-school. De school onderzoekt of de leerling op school terecht kan. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden? Dan moeten zij een passende plek op een andere reguliere of speciale school regelen. Dat gebeurt in overleg met de ouders. Na aanmelding, worden de volgende stappen gezet:

 • De ontvangende school neemt de aanmelding in behandeling als er plaatsruimte is en het niveau past bij wat de school aanbiedt.
 • De ontvangende school vraagt vervolgens toestemming aan de ouders/verzorgers voor het opvragen van gegevens bij de huidige school.
 • De huidige school vult het zij-instroomrapport in, met bijbehorende bijlagen, (bijv. cijferlijst, verzuimregistratie) en stuurt deze met toestemming van ouders naar de ontvangende school. Ouders tekenen hiervoor.
 • De ontvangende school neemt contact op met de contactpersoon genoemd op het aanmeldformulier.
 • De ontvangende school houdt een gesprek met de leerling én ouders/verzorgers.
 • De ontvangende school neemt op basis van de gegevens een besluit om een leerling wel of niet toe te laten. Dat gebeurt binnen zes weken na aanmelding.

Lees verder

 • Uw kind heeft extra ondersteuning nodig

  Als de gewenste (extra) ondersteuning niet binnen de huidige school georganiseerd kan worden, gaat de school samen met u op zoek naar een andere geschikte onderwijsplek met bijbehorende ondersteuning voor uw kind.

 • De huidige school en/of het Loket Passend Onderwijs adviseert een overstap

  Soms bent u niet zelf degene die het wenselijk vindt dat uw kind naar een andere school gaat, maar adviseren de mentor op school of bijvoorbeeld een adviseur van het Loket Passend Onderwijs deze overstap. Misschien was u hier nog niet mee bezig of heeft u er wel eens aan gedacht maar hoopte u misschien dat dit niet nodig was. Het is een ingrijpende stap. Is het wel echt nodig om te kiezen voor een andere omgeving?

  Het is goed om u te realiseren dat de school of de adviseurs van het Loket Passend Onderwijs hetzelfde doel hebben als u, namelijk dat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op school. Wanneer u het advies krijgt te veranderen van school, betekent dit dat de mentor vindt dat een andere school beter tegemoet kan komen aan deze doelstelling dan de huidige school. Bijvoorbeeld omdat een andere school specifiekere ondersteuning kan bieden. Dat kan een andere reguliere school zijn (bijvoorbeeld een vmbo met leerwegondersteuning, praktijkonderwijs of een school met een VO+ klas) of een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

 • Verhuizen (binnen Nederland)

  Verhuist u naar een andere plek en is het noodzakelijk om een nieuwe school te zoeken voor uw kind, begin dan ruim op tijd met zoeken. Zo’n 10 weken voor de verhuizing schrijft u uw kind op de nieuwe school in.

  Start drie maanden voor de verhuizing met het zoeken naar een nieuwe school

  Deze tijd is nodig omdat de nieuwe en de oude school contact met elkaar opnemen om af te stemmen. Ook moet er voldoende tijd zijn voor een kennismakingsgesprek en misschien wil uw kind de school bekijken en een dag proefdraaien? Begint u dus zo vroeg mogelijk, ten minste 3 maanden voor de verhuizing, met zoeken. Verhuist u naar of binnen de Duin- en Bollenstreek dan kunt u terecht op voor een overzicht van alle V(S)O-scholen in onze regio. Verhuist u naar een andere regio? Kijk dan op Scholenopdekaart.nl of Scholenkeuze.nl. Op deze websites zoekt u aan de hand van uw postcode scholen in uw nieuwe buurt.