Overzicht

Ouders zijn een belangrijk partner

Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek ziet ouders als essentiële pedagogische partners in het realiseren van goede ondersteuning. Het is belangrijk dat ouders een goed beeld hebben van de onderwijsondersteuning die hun kind nodig heeft en die de school kan bieden.

Een leerling kan zich goed ontwikkelen als de ondersteuning door de school past bij wat de leerling nodig heeft. Ouders zijn de eerste en belangrijkste gesprekspartner om de situatie in goed beeld te brengen. Het is de wettelijke plicht van ouders om al bij de aanmelding aan te geven of er sprake is van een behoefte aan extra ondersteuning of zorg voor hun kind. Dit stelt de school in staat de noodzakelijke ondersteuning te bieden. Natuurlijk in overleg met diezelfde ouders en waar nodig samen met ketenpartners.

Als het nodig is om informatie over een leerling uit te wisselen, dan informeert de school de ouders hierover. De toestemming van ouders wordt zo nodig schriftelijk vastgelegd.