Overzicht

Internationale school

Op een internationale school volgen kinderen een curriculum dat in verschillende landen hetzelfde is. Hierdoor kunnen kinderen die regelmatig tussen verschillende landen migreren overal ter wereld hun schoolloopbaan voortzetten.

Een internationale school is in Nederland een particuliere school waarbij wordt lesgegeven in een buitenlandse taal, in de meeste gevallen Engels. De kwaliteit van het onderwijs valt onder toezicht van internationale accreditatie-instellingen. Houdt u er rekening mee dat de kosten van een internationale school hoger liggen dan bij een andere school. Kijk hier waar de internationale scholen zijn in Nederland

Het International Baccalaureate (IB) Diploma Program (DP) is bedoeld voor leerlingen van 16-19 jaar die naar een topuniversiteit willen, bijna overal ter wereld. Het is voor studenten die een volledige opleiding willen volgen en op zoek zijn naar een uitdagend studieprogramma.