Overzicht

Ik ben het niet eens met het advies van de school, hoe kom ik tot een oplossing?

De school moet uw kind een passende onderwijsplek bieden. Wanneer dit kan op de school zelf of anders op een andere school. Soms verschillen ouders en school van mening. Is dit het geval? Dan kunt u om advies vragen.

Volg de volgende stappen om tot een oplossing te komen:

  1. Bespreek uw mening met de school. Vaak kunt u samen met de school tot een oplossing komen.
  2. Vraag advies bij het Loket Passend Onderwijs. U kunt met de adviseurs van mening wisselen of brainstormen of een onafhankelijk advies vragen.
  3. Lukt het niet om met de school of het Loket tot een vervolgstap te komen? Neemt u dan contact op met een onderwijsconsulent van de school. De onderwijsconsulent geeft u (gratis) advies en ondersteuning. Voor meer informatie kijkt u op www.onderwijsconsulenten.nl of mailt u naar [email protected]
  4. Wanneer u, na bemiddeling van een onderwijsconsulent, het toch nog niet eens bent met de school, kunt u een onafhankelijk oordeel vragen. Hiervoor gaat u naar de Geschillencommissie passend onderwijs. Zij geven binnen 10 weken een onafhankelijk advies. Aan het onderzoek door de Commissie zijn geen kosten verbonden. De Geschillencommissie passend onderwijs kunt u om een oordeel vragen over:
  • De (weigering van) toelating tot de school van uw kind
  • Het ontwikkelingsperspectief(plan) van uw kind
  • De verwijdering van uw kind van de school

Lees verder op de website van de geschillencommissie.