Overzicht

Buitenkans

Buitenkans is een traject dat bedoeld is voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar:

  • die dreigen uit te vallen op het voortgezet onderwijs of
  • voor wie het nog lastig is om de overstap naar een mbo-opleiding te kunnen maken.

Voor deze jongeren is het op moment van aanmelding prioriteit om te werken aan motivatie, vertrouwen, zicht krijgen op een positief toekomstperspectief en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Na een traject (stage en coaching via Cardea) van zes maanden, worden leerlingen toegeleid naar een Entree-opleiding (MBO, de Delta of één van de Entreeopleidingen in VO of VSO) of (wanneer vervolgonderwijs niet mogelijk is) naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Formeel behoudt de school zorgplicht en de leerling blijft op school ingeschreven.

Voor plaatsing bij Buitenkans is een positief advies nodig van het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband.