Overzicht

Anderstalig (internationale Schakelklas)

In de regio zijn speciale scholen voor anderstalige leerlingen. Zij krijgen naast de reguliere vakken daar ook NT2 onderwijs.

Voor de leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar is dat de Internationale Schakelklas (ISK) in Lisse. De ISK is voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die woonachtig zijn in de Duin- en Bollenstreek. Deze leerlingen zijn korter dan 2 jaar in Nederland en zij spreken de Nederlandse taal niet of onvoldoende om in te kunnen stromen in één van de scholen uit het Samenwerkingsverband.

Meer informatie en aanmelden

De ISK in Lisse is met het openbaar vervoer bereikbaar.