Nieuwsoverzicht

Werkconferentie over inclusief onderwijs met alle onderwijswethouders uit de regio

Op 25 oktober vond de werkconferentie “Een sterke pedagogische basis voor onze jeugd door krachtige samenwerking in de Duin- en Bollenstreek” plaats. Alle onderwijswethouders uit de regio, vertegenwoordigers van besturen voor primair en voortgezet onderwijs, en de bestuurders van de samenwerkingsverbanden PO en VO waren aanwezig, samen met ambtelijke ondersteuners.

Hoofdthema’s

De conferentie richtte zich op 5 hoofdthema’s: welbevinden/preventie, jeugdhulp/zorg in onderwijsstructuren, overgangen tussen voorschoolse voorzieningen en zorg, onderwijs en arbeidsmarkt, inclusieve onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer.

Gespreksrondes

De gespreksrondes rond de 5 thema’s werden gevoed door pitches die de urgentie en dilemma’s vanuit het werkveld naar voren brachten, met specifieke aandacht voor preventie/welbevinden en inclusieve samenleving.

Opmaat voor nieuwe werkagenda Duin- en Bollenstreek

De uitkomsten van de gesprekrondes vormen de basis voor concrete vertaling van gedeelde ambities naar praktische doelen in de Duin- en Bollenstreek, met de focus op een sterke pedagogische basis door samenwerking tussen onderwijs en gemeenten.