Nieuwsoverzicht

Aanstelling Regionale Procesregisseur Onderwijs-Zorgcontinuüm

De bestuurlijke regiegroep onderwijs-jeugdhulp Holland Rijnland heeft Jeroen van ’t Wout aangesteld als Regionale Procesregisseur onderwijs-zorgcontinuüm. De regionale procesregisseur voert regie namens zowel gemeenten als de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (Rijnstreek, Leiden en Duin- en Bollenstreek) om voldoende en vloeiende overgangen te hebben tussen onderwijs en zorg.

Rol van de procesregisseur

Als Procesregisseur zal Jeroen zich vanuit de werkgroep onderwijs-jeugdhulp richten op de versterking van de netwerksamenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en gemeenten binnen Holland Rijnland. Een rol als spin in het web om – samen met diverse betrokken organisaties – naar oplossingen te zoeken om het dekkend aanbod te verbeteren. Hierbij zal in eerste instantie de focus liggen op het onderzoeken van bestaande initiatieven en het identificeren van knelpunten en kansen binnen het continuüm.

Over Jeroen van ’t Wout

Momenteel is Jeroen werkzaam als beleidsregisseur bij Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek.

Jeroen deelt zijn visie op de nieuwe rol:

“Ik werk graag op plekken waar samenwerking nodig is, maar dit niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk is. Om in deze rol bij te dragen aan uitwisseling van kennis en expertise en het versterken van de onderlinge samenwerking, spreekt me enorm aan. Als verbinder en kartrekker kan ik inspelen op een behoefte of vraag die speelt in de regio en hier vervolgens – met betrokkenen – mee aan de slag gaan: de vraag verhelderen, de juiste mensen bij elkaar brengen, faciliteren en ondersteunen om tot pragmatische en duurzame oplossingen en adviezen te komen. Want alleen door krachtige en innovatieve samenwerking over de eigen grenzen kunnen we bereiken waar we met elkaar voor staan.”

Naar een dekkend onderwijs – zorgcontinuüm

Binnen Holland Rijnland wordt actief gewerkt aan een dekkend en betaalbaar onderwijs-zorg continuüm voor kinderen en jeugdigen die (tijdelijk) niet volledig kunnen functioneren binnen het huidige onderwijsstelsel. Dit continuüm omvat zowel de Onderwijs-zorg arrangementen (OZA) waar onderwijs voorop staat, als de Zorg-onderwijs arrangementen (ZOA) waarbij zorg het zwaartepunt is. Vanuit onderlinge samenwerking streven we naar het voorkomen van schooluitval en het vergemakkelijken van de overgang van jeugdhulp naar het (speciaal) onderwijs.

Bereikbaarheid

Jeroen start vanaf 8 januari 2024, voor 3 dagen per week. Voor vragen, overleg of samenwerking is hij bereikbaar via: [email protected] of 06-47920061.

LinkedIn-profiel: https://www.linkedin.com/in/jeroenvantwout/