Nieuwsoverzicht

Onderzoek thuiszitters afgerond

In de eerste helft van 2023 hebben we onderzoek gedaan naar de thuiszitters in de Duin- en Bollenstreek. De zogenaamde risicoleerlingen (>50% verzuim) zijn in kaart gebracht. Doel van het onderzoek was om te weten te komen wie deze leerlingen zijn, wat er in het verleden is gebeurd (of niet is gebeurd) wat we daarvan kunnen leren. Tijdens het opstellen van het Ondersteuningsplan ’22-’26 was één van de ideeën het oprichten van een multidisciplinair ambulant team, specifiek gericht op deze groep jongeren. Ook ontstond het beeld dat het dekkende netwerk nog niet voldoende zou zijn, om specifiek deze groep jongeren op te vangen. Tenslotte circuleerden er beelden over de thuiszitters, bijvoorbeeld het gebrek aan aanbod voor specifiek hoogbegaafde leerlingen.

Doel van het onderzoek was om beter onderbouwd te werken aan oplossingen.

Het onderzoek verliep weerbarstig. Het bleek heel lastig om met de jongeren zelf in gesprek te komen. De beschikbare data in het registratie systeem Onderwijs Transparant zijn daarmee belangrijker geworden. Desalniettemin hebben we leerlingen en ouders gesproken en is het beeld nu beter onderbouwd en is zicht gekomen op verbeterpunten.

Een greep uit de belangrijkste uitkomsten:

  • Kenmerken van de doelgroep: 14-16 jaar, vooral in leerjaar 3, meerderheid meisjes, bij twee derde is sprake van angst- en depressieklachten en in 50% van de gevallen is een zorgorganisatie betrokken.
  • Het gezien worden en in beeld blijven is de grote wens van de leerlingen.
  • Het in stand houden van de schoolstructuur, in het tempo van de leerling en in overleg met de hulpverlener.
  • In het dekkende netwerk ontbreekt vooral een voorziening voor uitgevallen (of dreigend uit te vallen) Havo/VWO leerlingen.

Een aantal verbetermaatregelen staat al op onze website vermeld, zoals de uitbreiding van Docent op de Fiets voor Havo/VWO leerlingen en een vernieuwd stappenplan voor preventie en aanpak (langdurig) schoolverzuim.

Benieuwd naar het eindrapport, de factsheet en de beschrijving van de (fictieve!) ‘Reis van een leerling’? Lees dan verder in onderstaande documenten: