Nieuwsoverzicht

Nieuw Ondersteuningsplan 2022 – 2026

Dit schooljaar hebben we ons nieuwe ondersteuningsplan voor de komende vier jaren opgesteld. Het draagt de titel:

Gelijke onderwijskansen voor alle V(S)O leerlingen in de Duin- en Bollenstreek

Het plan is met hoge betrokkenheid van belanghebbenden tot stand gekomen. We danken iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen: alle onderwijsprofessionals, schoolleiders, leden van onze ondersteuningsplanraad (OPR), Raad van Toezicht, ambtenaren en wethouders van ‘onze’ vijf gemeenten en alle andere netwerkpartners.

We zijn trots op het resultaat, maar het plan is geen doel op zich. We gaan samen met de scholen en partners aan de slag om meer kansen en passend onderwijs te creëren voor onze leerlingen. Natuurlijk blijven we de dingen doen die nodig zijn, goed gaan en gewaardeerd worden, maar er zijn ook nieuwe speerpunten waar we aandacht aan gaan geven.

22 april hebben we het plan ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs.

Klik hier voor het volledige plan:

Ondersteuningsplan – Samenwerkingsverband VSO Duin & Bollenstreek (swvduinenbollenstreek.nl)