Nieuwsoverzicht

Nieuw Ontwikkelingsperspectief (OPP) format nu beschikbaar

In het afgelopen jaar is in het Samenwerkingsverband gewerkt aan een verbeterd format voor het Ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit vernieuwde document is sinds de zomer beschikbaar. Het doel is om het OPP gebruiksvriendelijker te maken en een meer integraal beeld van de leerling te creëren, met duidelijkere betrokkenheid van ouders en partners.

Wat is er veranderd?

Belangrijke veranderingen omvatten het plaatsen van informatie over onderzoeken in het beschrijvende deel over de leerling. Alle wettelijk verplichte onderdelen zijn opgenomen in het nieuwe format. Daarnaast is de zienswijze van de leerling met betrekking tot school en begeleiding al opgenomen, in anticipatie op toekomstige wetswijzigingen met betrekking tot het hoorrecht van leerlingen. Dit wordt binnenkort geregeld met het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’.

Hoe is het OPP opgebouwd?

Het document is opgedeeld in twee duidelijke delen, het beschrijvende deel en het handelingsdeel, waardoor ouders nu alleen voor het handelingsgedeelte hoeven te tekenen voor akkoord. Dit wordt bij de ondertekening expliciet vermeld. In het handelingsdeel is ruimte gecreëerd om aanpassingen in het onderwijsprogramma en/of de onderwijstijd aan te geven.

Download:

Klik hier om het format te downloaden