Nieuwsoverzicht

Gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen in de Duin- en Bollenstreek

We staan aan de vooravond van het opstellen van het Ondersteuningsplan 2022-2026. Dit nieuwe plan kan en wil het samenwerkingsverband niet schrijven zonder inbreng van en afstemming met partners in de Duin- en Bollenstreek. 

Daarom brengen we iedereen samen: Vertegenwoordigers van ouders/leerlingen, leerkrachten, bestuurders, directeuren, deskundigen en beleidsmedewerkers uit de sectoren onderwijs, (jeugd)zorg, welzijn en leerplicht. Donderdag 16 september trappen we af met een kick-off bijeenkomst. De centrale vraag is: Wat hebben de jongeren in onze regio de komende jaren nodig hebben om een kansrijke start in de samenleving te maken? We gaan samen aan de slag voor een dekkend onderwijsaanbod!


De input die we de komende maanden ophalen dient als basis voor het opstellen van het Ondersteuningsplan 2022-2026. In dit plan beschrijven de scholen en het Samenwerkingsverband hoe zij invulling geven aan de ondersteuning die zij leerlingen in het voorgezet onderwijs bieden.