Nieuwsoverzicht

Festival voor voorzitters

Op 12 december 2023 heeft het Samenwerkingsverband onder begeleiding van Gedragswerk de Duin- en Bollenstreek editie van het Festival voor Voorzitters georganiseerd. Het festival bracht zo’n 30 professionals vanuit de scholen en netwerkpartners uit de regio samen, die betrokken zijn bij het organiseren van passend onderwijs en zorg voor jongeren met complexe problemen.

Voorzitters van een MDO
Samenwerking tussen meerdere betrokkenen rondom jongeren en gezinnen gebeurt vaak in multidisciplinaire overleggen (MDO’s). De voorzitter speelt daarin een cruciale rol. Het draait niet alleen om gespreksvaardigheden of inbreng van deskundigheid, maar des te meer om het vermogen tot anders kijken, inleven, richting geven. Het stimuleren van betrokkenheid en beweging in schijnbaar vastzittende situaties.

Samen anders kijken
Het festival bood een mix van werkvormen, waarbij de deelnemers op creatieve wijze alle aspecten van MDO’s verkenden. Deelnemers kregen de kans om ervaringen uit te wisselen en vorm te geven aan het festival door middel van ervaringsspellen en dialogen. Iemand schrijft na afloop: “Verrassend dat je met ‘spellen’ toch serieus bezig kunt zijn met MDO’s in je werk.”

Aan de andere kant van de tafel
De werkvorm ‘het spiegelplein’ bood een unieke kans om van een jongere te horen hoe het is om aan de andere kant van de tafel te zitten. De persoonlijke verhalen van twee ervaringsdeskundigen brachten een verfrissende invalshoek en concrete punten naar voren, zoals: betrek een jongere altijd voorwaardig bij een MDO, in welke vorm dan ook. Dit kan ook door vooraf met de jongere te bespreken wat diegene wil zeggen en aan bod wil laten komen. En tijdens een MDO helpt de mogelijkheid voor een time-out, de simpele vraag of iemand het nog kan volgen of gewoon een momentje om alle informatie te laten zakken. Dat lijkt logisch, maar wordt niet altijd als zodanig ervaren.

Bundeling van inzichten
Voordat we de borrel in ‘rolden’, hebben de deelnemers al hun inzichten genoteerd, die waardevol zijn voor toekomstige gesprekken en de onderlinge samenwerking. Deze worden gebundeld en gedeeld in een ‘handreiking voor het MDO’.

Alle deelnemers kijken terug op een inspirerende middag. We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan het succes hiervan!