Nieuwsoverzicht

Definitief rapport vierjaarlijks onderzoek inspectie

In de laatste weken van 2022 heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek gedaan bij het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek. Na het voeren van rondetafelgesprekken (met ouders, docenten, schakelfunctionarissen, schooldirecties, ketenpartners en gemeenten), zijn twee scholen bezocht. Het Northgo en Visser ’t Hooft. De laatste dag van het bezoek is gesproken met vertegenwoordigers van de RvT en de OPR.

Oordeel

Eind februari hebben we het definitieve rapport ontvangen. Het Samenwerkingsverband heeft op alle onderdelen van het waarderingskader voor bestuur en samenwerkingsverband waarlangs de Inspectie ons heeft beoordeeld een voldoende gekregen.

Waardering

We krijgen complimenten dat het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek een positieve rol heeft in het versterken van het dekkend aanbod voor kwetsbare leerlingen in de regio. De interne en externe betrokkenen die de inspecteurs in het kader van het onderzoek hebben gesproken, hebben veel waardering voor het Samenwerkingsverband. De Inspectie is vooral onder de indruk van de samenwerking en bevlogenheid in de regio en ook de beweging die in gang is gezet. De wijze waarop we in gezamenlijkheid werken aan onze doelen is blijkbaar niet vanzelfsprekend. Uiteraard zijn er zaken die beter kunnen en moeten, daar gaan we enthousiast mee aan de slag.

Rapportage

Lees hier het complete rapport

Inspectierapport – Swv DB – 17 februari 2023