Overzicht

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Sommige leerlingen hebben de setting van speciaal onderwijs nodig om goed te kunnen leren. Scholen kunnen formuleren wat een leerling nodig heeft wat de reguliere school niet kan bieden. Het samenwerkingsverband bepaalt of de leerling toelaatbaar is tot het voortgezet speciaal onderwijs. De school voor voortgezet speciaal onderwijs bepaalt of zij een passend onderwijsprogramma kunnen bieden voor de onderwijsbehoeften van de leerling, en of de leerling toegelaten wordt.

Toelaatbaarheid tot het VSO

Het bevoegd gezag van een school kan bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het voortgezet speciaal onderwijs aanvragen. Dit altijd in goed overleg met de ouders. Het Samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor bepaalde tijd.

Iedere leerling waarvan een VO-school denkt dat een overstap naar het VSO wenselijk is, moet overleg gehad hebben met het Loket Passend Onderwijs, alvorens een aanvraag wordt ingediend. V(S)O-scholen versturen een aanvraag middels de 1Loket-module van Onderwijs Transparant.

PO-scholen vragen een pre-advies aan vanuit de POVO-module van Onderwijs Transparant.

Het dossier bestaat uit een recent geƫvalueerd en ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) eventueel aangevuld met relevante bijlagen. Het OPP dient te zijn ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de leerling.

Wanneer het dossier compleet is zal er binnen 6 weken een besluit worden genomen. De adviescommissie toelaatbaarheid (ACT) geeft aan de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband een advies over de aanvraag. Het besluit over de aanvraag zal voor de school via de 1Loket module beschikbaar worden gemaakt. Aan de school en aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) wordt een afschrift van de TLV worden toegezonden. Bij afwijzing van de aanvraag zal een onderbouwing toegevoegd worden om inzicht te geven in de totstandkoming van de uitspraak van de ACT. Na het advies van de ACT en het besluit van het Samenwerkingsverband blijft het dossier nog 3 jaar in bezit van het Samenwerkingsverband.